išsvilinti

išsvilinti
išsvìlinti 1. tr. Sut, K, Rtr, Š, sunaikinti, pašalinti ugnimi, deginimu, išdeginti: Jei būs karas, išsvìlins visus Krš. In drevę širšės įsimetė – reikia išsvìlint Prn. Tik pamačiau juodą velnią, katras man norė[jo] akis išsvilyt, tai kaip neit atbulam BsPIV75. Medžius pakirtę, ugnį sukūrė ir išsvilinę laukus padarė, paskui su žambriais tą žemę arė LMD(Sln). Čystijo aną įsenėjusią žaizdą ižspausdamas ir ižsvilindamas ... anuos pūlius DP598. | prk.: Nuodėmes ižsvilina DP400. ^ Kad jums perkūnas užpakalius išsvilintų! J.Dov. | refl. tr. Š, : Kam teip arti prie ugnies lendi – akis išsisvìlinsi Paį. 2. tr. , deginimu padaryti kiaurymę, įdubimą ar kokį ženklą: Išsvìlino medy[je] skylę įkaitintu geležgaliu Dkš. Piesta – iš storiausio medžio, pušinio. Iškerta vidų, išsvìlina . Tada karsto antvože iš vidaus toje vietoje, kuri turėjo būti ties lavono veidu, vaškine žvake išsvilino kryžių V.Myk-Put. 3. tr. Lp išdžiovinti: Saulė išsvilino dirvas, išdegino sodus A.Vien. Karščiai išdegino, išsvìlino Alv. 4. žr. užsvilinti 4: Išsvìlin' arkliam geriau, tai mož greičiau davažiuosim Grv.
◊ akìs išsvìlinti išgėdinti, išbarti: Išsvìlino tau perniai akìs Mataušas Upt.
kaĩp akìs išsisvìlinęs labai greit: Aš skraidau kàp akìs išsisvìlinęs, o tu sėdi Arm.
\ svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; persvilinti; prasvilinti; prisvilinti; susvilinti; užsvilinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išsvilinti — išsvi̇̀linti vksm. Apliñk laužãvietę išsvi̇̀linta žolė̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsvilinti — apsvìlinti tr. 1. Q83, R65, MŽ87, Sut, N, K, M, LL196, Rtr, Š, KŽ kiek apdeginti: Apdeginu, apsvilinu SD226. Perkūnas į mane netrenkė, ale ma[n] biskį plaukus apsvìlino Ilg. Ten rasi pagalį, abiem galais apsvilintą LTR(Srj). Malūnai buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsvilinti — atsvìlinti intr. šnek. greitai atvažiuoti: Atsvìlina, atvažiuoja (pliekdami arklius) Db(dz.). svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdeginti — išdẽginti K; R42 1. tr. SD416 deginant sunaikinti, panaikinti: Gyvatės įkandimą reik su karštu gelžiu išdẽginti Vvr. Per vainą išgriovė miestus, išdẽgino kaimus Vlkv. | prk.: Kumeliotė baisiai ėdri: kur pririši, te kaip deginte išdẽgina Dbk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpuškinti — išpùškinti 1. refl. išsipuošti, išsidabinti: Ir išsipùškinai kaip lėlė uolinė Vž. Išsipuškinusi tarp visų labiausiai buvo Liaura – Amelijos giminietė rš. 2. tr. išdeginti, išsvilinti: Reik išpùškinti avies galvą Yl. 3. tr. išrauti: Aš jį su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsvilinimas — išsvìlinimas sm. (1); Sut → išsvilinti. svilinimas; apsvilinimas; išsvilinimas; nusvilinimas; prisvilinimas; susvilinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššutinti — iššùtinti Rtr 1. tr., intr. Q54, M, LL295, KŽ, Kpč, Srj, Šil, Vv, Auk, Trgn, Kvr išvirti, ištroškinti: Tas ugnies skaistums, kursai mums žibina stubą ir, kad verdam ką, valgius iššùtina puode ar žiemos čėse, kad reik, mums kakalį šildo, ta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusvilinti — nusvìlinti; M 1. tr. R9, MŽ13, N, K, L, Rtr, Š, KŽ ugnimi deginant sunaikinti, nudeginti, nuskrudinti: Nūsvìlino muno trobą Pj. Keturiolektais metais nusvìlino Papilelę, ir dabar (per šį karą) Pp. Gretimi ir anapus kelio ūkiai taip pat… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsvilinti — parsvìlinti intr. šnek. greitai parbėgti, parvažiuoti: Parsvìlyt per vėją Lp. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; persvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasvilinti — pasvìlinti KŽ 1. tr. K, NdŽ truputį svilinti (ppr. papjautą gyvulį ar paukštį): Apjuodės, kap pasvìlinsi žąsį Dglš. In šakalio verk, pasvìlinsi [vištą] Klt. Ana paema kumštelį šiaudų, pasvìlina tas blusas Krp. ^ Lakstė kaip pasvilintas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”